1

04/09/2013 | admin

Cách lấy mật khẩu wifi nhà hàng xóm

wifiBạn sẽ không thể tìm ở đâu khác trên Google một Bài viết chi tiết và thực sự giúp bạn thực hiện được việc lấy được mật khẩu wifi của những mạng wifi xung quanh bạn.

Lưu ý: Đây cũng là bài học để giúp bạn cảnh giác đề phòng khi thấy cước phí wifi tăng đột biến.

Bài viết gồm 02 phần: PHẦN I: HACK WIFI ĐƯỢC ĐẶT MẬT KHẨU CHUẨN WEP và

PHẦN 2: HACK WIFI ĐƯỢC ĐẶT MẬT KHẨU THEO CHUẨN WPA/WPA2

PHẦN I: HACK WIFI ĐƯỢC ĐẶT MẬT KHẨU CHUẨN WEP

Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần sử dụng hệ điều hành windows để thực hiện việc phá mật khẩu Wifi.

- Bước 1: Bạn hãy download phần mềm Commview để bắt gói tin của mạng Wifi và lưu lại dưới dạng file phục vụ việc phá mật khẩu. Link để download phần mềm: http://download.cnet.com/CommView-for-WiFi/3000-2085_4-10218782.html hoặc tại đây: http://www.tamos.com/download/main/ca.php

- Bước 2: Cần phải download phần mềm Aircrack-ng để lấy lại mật khẩu từ file lưu lại của Commview tại đây: http://download.aircrack-ng.org/aircrack-ng-1.2-beta1-win.zip

Sau khi tải được hai phần mềm nói trên về máy tính, bước tiếp theo cần làm chính xác như sau:

(Để đọc được toàn bộ bài viết: Hãy bấm vào “Xem thêm”).

+ Xem thêm